แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T10:41:46Z
dc.date.available2015-11-11T10:41:46Z
dc.date.issued2528
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/42
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ยากับชีวิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่สี่ ปีพิมพ์ พ.ศ. 2528 มีเนื้อหาเกี่ยวกับความยืนยาวของชีวิต โรคและสาเหตุของการเป็นโรค ยาช่วยชีวิต เราควรใช้ยาอย่างไร สมุมไพร--ยาจากธรรมชาติ ปฏิชีวนะสาร--ยาจากจุลินทรีย์ ยากที่ได้จากการสังเคราะห์ ยาสามัญประจำบ้าน ยาที่เสพติด--อันตราย การใช้วัตถุมีพิษในการปราบพาหะนำโรคและศัตรูพืช ความก้าวหน้าในการวินิจฉัยและรักษาโรค อะไหล่ยืดชีวิตth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ ยากับชีวิตth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย