แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-27T06:24:01Z
dc.date.available2016-10-27T06:24:01Z
dc.date.issued2537
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4292
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559098/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 1 ชพพ 1601 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทักษะพื้นฐานในการคำนวน เรื่องบำเหน็จตัวแทนและบำเหน็จนายหน้า เรื่องส่วนลดการค้าและส่วนลดเงินสด เรื่องค่าเสื่อมราคา เรื่องการตั้งราคาขาย เรื่องค่าจ้าง เรื่องดอกเบี้ย และเรื่องตั๋วเงินth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 1 ชพพ1601 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย