แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-27T06:14:57Z
dc.date.available2016-10-27T06:14:57Z
dc.date.issued2527
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4291
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559097/
dc.description.abstractเอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 3 (สค 103, สค 104) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2527 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องลำดับ เรื่องลิมิต เรื่องทฤษฎีบททวินาม เรื่องการหารากที่สามของจำนวนโดยวิธีหาร เรื่องความรู้เกี่ยวกับเงินรายงวด ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleเอกสารเสริมความรู้ สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 3 ส.ค.103 ส.ค.104th_TH
dc.typeเอกสารเสริมth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย