แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-27T05:00:02Z
dc.date.available2016-10-27T05:00:02Z
dc.date.issued2526
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4287
dc.description.abstractเอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เรื่องรายละเอียดในรายงานการซื้อขายหลักทรพย์ เรื่องห้างหุ้นส่วนและบริษัท เรื่องสมการเชิงเส้นกับเศรษฐศาสตร์ ฯลฯth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleเอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เล่ม 2th_TH
dc.typeเอกสารเสริมth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย