แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-27T04:09:30Z
dc.date.available2016-10-27T04:09:30Z
dc.date.issued2540
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4285
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม รายวิชา ธส. 009 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นละพันธบัตร เรื่องค่าจ้าง เรื่องการตั้งราคาขาย เรื่องการซื้อขายในระบบผ่อนชำระ และเรื่องดัชนีราคาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม รายวิชา ธส 009 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)บริหารธุรกิจth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย