แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorพรชัย อินทร์ฉาย
dc.date.accessioned2015-11-15T08:37:57Z
dc.date.available2015-11-15T08:37:57Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 148 หน้า 76-77th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/411
dc.description.abstractวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาโลกให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ประเทศต่าง ๆ ได้หันมาสนใจและเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleรูปแบบการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ แบบชั้นเรียนพิเศษ ตามแนวทาง สสวท.th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย