แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorยุพาพร ทิพย์จริยาอุดม
dc.date.accessioned2015-11-15T08:36:07Z
dc.date.available2015-11-15T08:36:07Z
dc.date.issued2550
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 148 หน้า 68-69th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/409
dc.description.abstractเพียงต้นไม้ต้นเดียวก็สามารถทำกิจกรรมได้หลายอย่าง ซึ่งเป็นการฝึกใช้ทักษะการสังเกต การจดบันทึก และการคำนวณด้วยคณิตศาสตร์อย่างง่ายth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleกิจกรรมง่าย ๆ จากต้นไม้th_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย