แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-26T05:03:19Z
dc.date.available2016-10-26T05:03:19Z
dc.date.issued2522
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4092
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559088/
dc.description.abstractเอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่างครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2522 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติในอดีตและในปัจจุบัน เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ เรื่องคาบและแอมปลิจูด เรื่องฟังก์ชันอินเวอร์สตรีโกณมิติ เรื่องการย้ายแกนโคออร์ดิเนต เรื่องเวกเตอร์ เรื่องเวกเตอร์สเปช เรื่องจำนวนเชิงซ้อน เรื่องการสร้างรูปโดยใช้ตาราง เรื่องฟิลด์ เรื่องปัญหาชวนคิด และเรื่องอัศวลีลาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleเอกสารเสริมความรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH
dc.typeเอกสารเสริมth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย