แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-26T04:44:43Z
dc.date.available2016-10-26T04:44:43Z
dc.date.issued2540
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4084
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559087/
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิชาพื้นฐาน เล่ม 2 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บรวบรวมและการนำเสนอข้อมูล เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และความน่าจะเป็นเบื้องต้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมวดวิชาพื้นฐาน เล่ม 2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2538th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย