แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-26T03:24:17Z
dc.date.available2016-10-26T03:24:17Z
dc.date.issued2534
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4077
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559085/
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เกษตร 4 ชกพ 1604 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2534 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสถิติเบื้องต้น ตอนที่ 2 เรื่องความน่าจะเป็นเบื้องต้น เรื่องสถิติการทดลองเบื้องต้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์เกษตร 4 ชกพ1604 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย