แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-26T03:19:59Z
dc.date.available2016-10-26T03:19:59Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4074
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559084/
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เกษตร 3 ชกพ 1603 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเลขยกกำลัง เรื่องฟังก์ชัน และเรื่องสถิติเบื้องต้น ตอนที่ 1th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เกษตร 3 ชกพ 1603 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย