แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-25T08:39:05Z
dc.date.available2016-10-25T08:39:05Z
dc.date.issued2533
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4001
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559080/
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตร 2 สค 1602 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2533 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเอกนามและพหุนาม เรื่องสมการและอสมการ เรื่องตรีโกณมิติ และเรื่องธุรการเงินเบื้องต้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตร 2 ชกพ 1602 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย