แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-25T08:34:16Z
dc.date.available2016-10-25T08:34:16Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4000
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559079/
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตร 3 สค 103 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสถิติเบื้องต้น เรื่องสถิติทดลองเบื้องต้น และเรื่องธุรการเงินเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตร สค.103 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย