แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T10:38:38Z
dc.date.available2015-11-11T10:38:38Z
dc.date.issued2527
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/39
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 มีเนื้อหาเกี่ยวกับจำนวนและตัวเลข สมการและการแก้สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ ความเท่ากันทุกประการ รูปสมมาตร มุมและส่วนของเส้นตรง เศษส่วน ทศนิยม เส้นขนาน รูปสามเหลี่ยม บทประยุกต์ ทิศและแผนผัง รูปสี่เหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปเหลี่ยม ความยาวรอบรูปและพื้นของรูปวงกลม รูปทรงและปริมาตร คู่อันดับ แผนภูมิและกราฟth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย