แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-25T08:30:33Z
dc.date.available2016-10-25T08:30:33Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3999
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559078/
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตรกรรม 2 สค 102 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่ปริมาตร เรื่องเลขยกกำลัง และเรื่องตรีโกณมิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตรกรรม 2 สค102 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย