แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-25T08:27:18Z
dc.date.available2016-10-25T08:27:18Z
dc.date.issued2524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3998
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559077/
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์เกษตร 1 สค 101 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2524th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูคณิตศาสตร์เกษตร สค.101 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย