แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-25T07:42:40Z
dc.date.available2016-10-25T07:42:40Z
dc.date.issued2541
dc.identifier.isbn9740103006
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3992
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวน 1-5 และ 0 เรื่องจำนวน 6-10 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 เรื่องการลบจำนวนสงอจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 เรื่องการวัดความยาว เรื่องจำนวน 11-20 เรื่องการชั่ง เรื่องการตวง เรื่องเวลา และเรื่องการบวกลบระคนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรประถมศึกษาth_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย