แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-25T03:09:12Z
dc.date.available2016-10-25T03:09:12Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.isbn9740113478
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3898
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559063
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสัจพจน์ในวิชาเรขาคณิต เรื่องทฤษฎีเบื้องต้นทางเรขาคณิต เรื่องทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน และเรื่องทฤษฎีีเกี่ยวกับวงกลมth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ ค.021 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาตอนต้นth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย