แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-25T02:45:45Z
dc.date.available2016-10-25T02:45:45Z
dc.date.issued2536
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3874
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559061/
dc.description.abstractหนังสือคู่มือครู วิชาคณิตศาสตร์ รายวิชา ค 101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2536 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการเขียนตัวเลขแทนจำนวน เรื่องสมบัติของจำนวนนับ เรื่องทศนิยม เรื่องการวัดและการประมาณ เรื่องเส้นตรงและมุม เรื่องเศษส่วน และเรื่องความยาว พื้นที่ และปริมาตรth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleคู่มือครูวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ค.101 คณิตศาสตร์ 1th_TH
dc.typeคู่มือครูth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย