แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T09:00:48Z
dc.date.available2015-11-11T09:00:48Z
dc.date.issued2526
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/35
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว 046 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการหายใจระดับเซล กลไกลของการสังเคราะห์ ยีนและโครโมโซม วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สภาวะแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherชีววิทยาth_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิชาชีววิทยา เล่ม 6 ว 046th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelมัธยมศึกษาปีที่ 6th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย