แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-19T07:02:55Z
dc.date.available2016-10-19T07:02:55Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3560
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559054/
dc.description.abstractหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 2 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับไม่เกิน 1,000 เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้วไม่เกิน 100 เรื่องการวัดความยาว เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 เรื่องการชั่ง การคูณ เวลา เงิน การหาร การตวง รูปเรขาคณิต และการบวก ลบ คูณ หารระคนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 2th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย