แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-19T06:58:21Z
dc.date.available2016-10-19T06:58:21Z
dc.date.issued2546
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3559
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559053/
dc.description.abstractหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2546 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนนับ 1-5 และ 0 เรื่อง จำนวนนับ 6-10 เรื่องการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9 เรื่องการลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9 เรื่องจำนวนนับ 11-20 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เรื่องการวัดความยาว เรื่องการชั่ง เรื่องการตวง เรื่องจำนวนนับ 21-100 เรื่องการเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิตศาสตร์ เรื่องเวลา เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 และเรื่องการบวกระคนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 1th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย