แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-11T08:00:51Z
dc.date.available2016-10-11T08:00:51Z
dc.date.issued2540
dc.identifier.isbn9740067913
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3526
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559045/
dc.description.abstractแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เรื่องการชั่ง เรื่องจำนวน 21-100 เรื่องการตวง เรื่องเวลา เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 และเรื่องการบวกลบระคนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับประถมศึกษาth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย