แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-11T07:51:56Z
dc.date.available2016-10-11T07:51:56Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.isbn9723515895
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3525
dc.description.abstractเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการยกตัวอย่างและการสร้างโจทย์ปัญหา การใช้วัสดุประกอบการสอน การสร้างและการใช้ภาพประกอบการสอน การต่อภาพ การฝึกท่องสูตรคูณ การพับกระดาษแสดงคำตอบ รวมถึงการให้ลงมือปฏิบัติจริงth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาth_TH
dc.typeเอกสารเสริมth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย