แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-11T07:47:30Z
dc.date.available2016-10-11T07:47:30Z
dc.date.issued2547
dc.identifier.isbn9749230485
dc.identifier.isbn9749230485
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3524
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559043/
dc.description.abstractการให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสอนคณิตศาสตร์กับความเป็นเหตุเป็นผล เรื่องหลักสูตรคณิตศาสตร์และการใช้เหตุผล เรื่องรูปแบบของการให้เหตุผล เรื่องลักษณะของการให้เหตุผลในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา เรื่องบทบาทของครู เรื่องหลักการในการพัฒนาการให้เหตุผล เรื่องแนวการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการให้เหตุผล ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อพัฒนาการให้เหตุผล และบทสรุป พร้อมการประเมินความสามารถในการให้เหตุผลth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleการให้เหตุผลในวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับประถมศึกษาth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย