แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-11T06:27:00Z
dc.date.available2016-10-11T06:27:00Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.isbn9740144837
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3520
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559039/
dc.description.abstractแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการสังเกตและเปรียบเทียบ เรื่องการลากเส้นตามแบบที่กำหนดให้ เรื่องรูปเรขาคณิต และเรื่องจำนวนและตัวเลข 1-10 และ 0th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อม คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับประถมศึกษาth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย