แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-11T04:25:03Z
dc.date.available2016-10-11T04:25:03Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.isbn9740145051
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3517
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559036/
dc.description.abstractแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 4 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2549 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทศนิยม เรื่องการบวก การลบ การคูณทศนิยม เรื่องบทประยุกต์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม เรื่องรูปสามเหลี่ยม เรื่องรูปวงกลม และเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 5th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับประถมศึกษาth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย