แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-11T03:23:40Z
dc.date.available2016-10-11T03:23:40Z
dc.date.issued2548
dc.identifier.isbn9748067807
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3513
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559032/
dc.description.abstractแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2548 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการคูณ เรื่องการหาร เรื่องเงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย เรื่องรูปเรขาคณิต เรื่องจุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม และเรื่องการบวก ลบ คูณ หารth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ประถมศึกษาปีที่ 3th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 3th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย