แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-04T03:56:43Z
dc.date.available2016-10-04T03:56:43Z
dc.date.issued2544
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3506
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559026/
dc.description.abstractแบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2544 ซึ่งมีเนื้อหาที่ช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจที่เกี่ยวกับการบวกและการลบดียิ่งขึ้นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกหัดคิดเลขในใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับประถมศึกษาth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย