แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-04T03:08:12Z
dc.date.available2016-10-04T03:08:12Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.isbn9740104681
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3502
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559022/
dc.description.abstractแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 2 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการชั่ง การตวง เรื่องการคูณ เรื่องการหาร เรื่องเงิน เรื่องรูปเรขาคณิตและทรงเรขาคณิต เรื่องจุด ส่วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรง มุม และเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม2th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 3th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย