แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-04T03:05:13Z
dc.date.available2016-10-04T03:05:13Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.isbn9740135964
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3501
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559021/
dc.description.abstractแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนไม่เกิน 100,000 เรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 10,000 เรื่องการวัดความยาว เรื่องแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง เรื่องการคูณและการหาร เรื่องเวลา และเรื่องการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม1th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประถมศึกษาปีที่ 3th_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย