แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-03T08:23:33Z
dc.date.available2016-10-03T08:23:33Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.isbn9740108881
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3500
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559020/
dc.description.abstractแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 2 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องสถิติและความน่าะเป็นเบื้องต้น เรื่องพื้นที่ เรื่องเงิน เรื่องเศษส่วน เรื่องเวลา เรื่องทศนิยม และเรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม2th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับประถมศึกษาth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย