แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-03T08:19:23Z
dc.date.available2016-10-03T08:19:23Z
dc.date.issued2542
dc.identifier.isbn9740108873
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3499
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559019/
dc.description.abstractแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 1 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องจำนวนที่มากกว่า 100,000 เรื่องการบวกและการลบ เรื่องเรขาคณิต เรื่องการคูณ เรื่องการหาร และเรื่องการวัดth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม1th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับประถมศึกษาth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย