แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-03T04:05:17Z
dc.date.available2016-10-03T04:05:17Z
dc.date.issued2517
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3495
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559015/
dc.description.abstractแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มหนึ่ง ตามร่างหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2516 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2517 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเซ็ท ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานของเรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และความสัมพันธ์และฟังชั่นth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายเล่มหนึ่งth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย