แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-10-03T03:20:13Z
dc.date.available2016-10-03T03:20:13Z
dc.date.issued2519
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3491
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559012/
dc.description.abstractแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย เล่มสอง ตามร่างหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2516 พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2519 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับฟังชันตรีโกณมิติ ภาคตัดกรวย เวคเตอร์ ตรีโกณมิติและการประยุกต์ และจำนวนเชิงซ้อนth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลายเล่มสองth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย