แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-09-22T04:49:45Z
dc.date.available2016-09-22T04:49:45Z
dc.date.issued2559-08-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3458
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/201/
dc.description.abstractการพัฒนาการศึกษาด้านสะเต็มศึกษายังมีงาน "ทูตสะเต็ม" ที่เป็นอาสาสมัครช่วยกระตุ้นการศึกษาด้านนี้ ในฉบับนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กัปตันโสภณ พิฆเนศวร ที่อุทิศตนในหน้าที่นี้ ความสุขของเขาคืออะไร ขอเชิญชวนทุกท่านสู่โลกของทูตสะเต็ม ปัจจุบันแบตเตอรี่นอกจากจำเป็นในแทบทุกอุปกรณ์แล้ว ในอนาคตยังเป็นอุปกรณ์สำคัญ สำหรับเก็บสำรองพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม เรามาเริ่มต้น ทำความรู้จักกับแหล่งพลังงานนี้กัน คณิตศาสตร์อธิบายปรากฏการณ์คอขวดที่เข้าใจได้ยากในพันธุศาสตร์ประชากรให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อศึกษาปรากฏการณ์คอขวดให้เข้าใจง่าย เพราะคณิตศาสตร์ที่หลายๆ คนเข้าใจได้ยาก แต่หากเรามีความเข้าใจคณิตศาสตร์ มีวิธีการคิดเยี่ยงนักคณิตศาสตร์หรือจิตนิสัยทางคณิตศาสตร์ แม้ภาษาที่ดูแล้วห่างไกลกับคณิตศาสตร์ เมื่อเราพิจารณาภาษาและการนับ ก็มีผลต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียน การพัฒนาให้นักเรียนมีความคิดที่จะเป็นนักพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อาจเริ่มที่การสอนเขียนโปรแกรม สิ่งที่นักเรียนจะได้คือการฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอนซึ่งไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพราะเราสอนเขียนโปรแกรมได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ หรือเสริม โดยใช้สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ครูวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิดการจัดการเรียนการสอนอย่างไร ติดตามกันในบทสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนำมาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับบ้านเรา อสุรกายชายหาด หรือ สตรันด์เบสต์ (Strandbeest) จากการคิดค้นและพัฒนาขาให้ เป็นกลไกการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่มีเส้นทางขรุขระ และสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตามแนวทางของสะเต็มศึกษาในรูปแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4947
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4946
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4945
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4944
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4943
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4942
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4941
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4940
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4939
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4938
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4937
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4936
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4935
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4934
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 201 กรกฎาคม - สิงหาคม 2559th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย