แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-09-21T02:24:26Z
dc.date.available2016-09-21T02:24:26Z
dc.date.issued2545
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3447
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559008/
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค 014 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) พิมพ์ครั้งที่ 12 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2545 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเวกเตอร์ จำนวนเชิงซ้อน และสถิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.014 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย