แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-09-20T02:08:33Z
dc.date.available2016-09-20T02:08:33Z
dc.date.issued2521
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3424
dc.description.abstractแบบเรียนคณิตศาสตร์ ค. 411 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 3 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2521 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเซ็ต ระบบจำนวนจริง ความสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานของเรขาคณิตวิเคราะห์ เส้นตรง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และความสัมพันธ์และฟังก์ชันth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleแบบเรียนคณิตศาสตร์ ค.411 ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย