แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-09-15T04:34:07Z
dc.date.available2016-09-15T04:34:07Z
dc.date.issued2535
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3394
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559001/
dc.description.abstractหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ปีพิมพ์ พ.ศ. 2535 มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟังก์ชั่นตรีโกณมิติ เมตริกซ์ และสถิติth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherคณิตศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ค.044 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelระดับมัธยมศึกษาตอนปลายth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย