แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-09-12T07:22:41Z
dc.date.available2016-09-12T07:22:41Z
dc.date.issued2535
dc.identifier.other507 ส145ก 2535th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3386
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/misc/2559285/
dc.description.abstractเอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วทร.3) พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 18 - 20 มีนาคม 2535th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 3 (วทร.3)th_TH
dc.typeหนังสือth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail
Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย