แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2016-09-12T04:30:25Z
dc.date.available2016-09-12T04:30:25Z
dc.date.issued2538
dc.identifier.isbn9740063993
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3372
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559331/
dc.description.abstractเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ สสวท พัฒนาขึ้นสำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ พสวท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ บทประยุกต์ของอัตราส่วน สมการเชิงเส้น และลำดับเรขาคณิต พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subjectพสวทth_TH
dc.titleเอกสารวิชาคณิตศาสตร์เล่ม 3th_TH
dc.typeเอกสารเสริมth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย