แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorอธิษฐาน พูลศิลป์ศักดิ์กุล
dc.date.accessioned2016-09-01T04:22:31Z
dc.date.available2016-09-01T04:22:31Z
dc.date.issued2549
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 34 ฉบับที่ 142 หน้า 34-35th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3362
dc.description.abstractในประวัติบุคคลสำคัญทางวิทยาศาสตร์ น้อยครั้งนักที่เราจะได้ยินว่าเป็นเพศหญิง ทั้งนี้เป็นเพราะว่าก่อนศตวรรษที่ 21 ประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศในยุโรป อเมริกา ต่างให้สิทธิผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ดังนั้นผู้หญิงที่เก่งวิทยาศาสตร์หลายคนในอดีต จึงเป็นได้แค่เพียงผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น จะมีก็แต่มารี คูรี ซึ่งกว่าที่เธอจะเป็นที่ยอมรับ ก็ต้องก้าวผ่านความยากลำบาก และสายตาที่ดูถูกดูแคลน รวมทั้งความขัดสน ความเหนื่อยล้า ท้ายที่สุดผลตอบแนที่เธอได้รับก็คุ้มค่า กับรางวัลโนเบลสองครั้งที่นักวิทยาศาสตร์ชายยังต้องยอมรับth_TH
dc.titleพลังงานกัมมันตรังสี...การค้นพบจากสมองของผู้หญิงth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย