แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-14T12:54:48Z
dc.date.available2015-11-14T12:54:48Z
dc.date.issued2557-08-01
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/189/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/335
dc.description.abstractประเด็นเด่นในเล่มนี้ยกให้เป็นเรื่องของ ผลการประเมิน PISA 2012 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยนั้นควรมีทิศทางเป็นไปอย่างไร....และตามติดด้วยเรื่องราว‘ดวงอาทิตย์’ ที่ กาลิเลโอ เป็นคนแรก ๆ ที่พิสูจน์ให้เห็นว่า ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองและจากการศึกษาของนักดาราศาสตร์ทำให้ทราบว่าการหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ ในบริเวณเส้นศูนย์สูตร จะมีความเร็วกว่าที่บริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้ ปัจจุบันมียานสำรวจหลายลำพยายามทำการสำรวจดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิดและส่งข้อมูลกลับมาให้นักวิทยาศาสตร์บนโลกได้ศึกษา เพียงช่วงเวลาไม่ถึง 30 ปี ที่ผ่านมา ความเข้าใจในธรรมชาติของดวงอาทิตย์ของเราได้เพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว แต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีต่าง ๆ ก็ยังไม่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์และทำนายพฤติกรรมดวงอาทิตย์ได้อย่างเที่ยงตรง แสดงให้เห็นว่ายังมีธรรมชาติของดวงอาทิตย์อีกมากมายที่เรายังไม่ค้นพบและยังไม่เข้าใจth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/701
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/700
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/699
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/698
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/697
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/695
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/694
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/693
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/692
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/691
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/690
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/680
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/679
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/678
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/677
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 189 กรกฎาคม - สิงหาคม 2557th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย