แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-14T12:50:14Z
dc.date.available2015-11-14T12:50:14Z
dc.date.issued2557-04-01
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/187/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/333
dc.description.abstractเรื่องราวเด่นๆ ของ สสวท. ฉบับนี้ ขอยกให้เป็นเรื่องของ CERN : The European Organization for Nuclear Research หรือ องค์กรเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรป ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศในยุโรปที่ตั้งขึ้น เพื่อการวิจัยฟิสิกส์พื้นฐานระดับโลก ตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส โดยปัจจุบันงานวิจัยหลักของ CERN เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์อนุภาค และมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ด้านฟิสิกส์อนุภาคตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมนักวิจัยที่สำคัญของโลกอีกด้วยth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/765
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/763
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/762
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/761
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/760
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/759
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/757
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/756
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/755
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/754
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/752
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/751
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/750
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/749
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/748
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/747
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 187 มีนาคม - เมษายน 2557th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย