แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-14T12:31:55Z
dc.date.available2015-11-14T12:31:55Z
dc.date.issued2556-06-01
dc.identifier.urihttp://emagazine.ipst.ac.th/182/
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/328
dc.description.abstractสวัสดีครับท่านผู้อ่านนิตยสาร สสวท. ทุกท่าน ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วเราอาจได้ชุ่มฉ่ำกับสายฝนโปรยปรายมาต้อนรับเราในช่วงเช้าตรู่ อาจทำให้เราหงุดหงิดไปบ้าง เพราะถือว่าเป็นช่วงเร่งด่วนของทุกวัน แต่ถึงแม้ว่าเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนก็ตาม บางช่วงอากาศก็อาจจะมีร้อนอบอ้าวบ้างซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นผลมาจากโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์โลกอย่างเรา ๆ ที่ทำต่อโลกใบนี้ ฉะนั้นปัจจุบันจึงได้มีการรณรงค์ให้หันกลับมารักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ด้วยวิธีต่าง ๆth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/853
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/852
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/851
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/850
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/849
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/848
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/847
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/846
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/845
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/844
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/843
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/842
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/841
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/840
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/839
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/838
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 41 ฉบับที่ 182 พฤษภาคม– มิถุนายน 2556th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย