แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorวิมลมาศ ศรีนาราง
dc.date.accessioned2016-08-17T03:34:37Z
dc.date.available2016-08-17T03:34:37Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.citationนิตยสาร สสวท. ปีที่ 44 ฉบับที่ 200 หน้า 48-50th_TH
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/3250
dc.description.abstractเด็กวัยประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) เป็นวัยที่มีพัฒนาการรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด หรือการใช้ภาษา ธรรมชาติของเด็กวัยนี้จะสนใจการอ่าน แต่ปัญหาการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบัน มักพบว่า หลังการอ่านเด็กสรุปใจความสำคัญไม่ได้ตรงประเด็นและเรียงลำดับเหตุการณ์ไม่ได้ การไม่เข้าใจในการอ่านจะส่งผลต่อการเรียนรู้ เนื่องจากภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมาย ดังนั้น ทักษะการอ่านจึงเป็นทักษะที่สำคัญ ผู้มีนิสัยรักการอ่านย่อมเป็นผู้ที่มีความรอบรู้th_TH
dc.language.isothath_TH
dc.titleหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ในวรรณคดีลำนำth_TH
dc.typeบทความth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย