แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีth_TH
dc.date.accessioned2015-11-14T11:32:39Z
dc.date.available2015-11-14T11:32:39Z
dc.date.issued2555-06-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/323
dc.description.abstractว่ากันว่าความสามารถของคนเรานั้นแสดงออกได้หลายรูปแบบ เช่น ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ดนตรี ศิลปะ กีฬา เป็นต้น ซึ่งแต่ละคนจะมีความสามารถต่างกัน และการที่บุคคลนั้นจะมีความสามารถพิเศษต้องส่งเสริมตั้งแต่วัยเด็ก โดยเฉพาะความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เหมาะสมกับวัยตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล โดย สสวท.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนิน “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อสรรหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนี้ ซึ่งความก้าวหน้าของโครงการได้นำเสนอไว้ในฉบับนี้แล้วth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/940
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/939
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/938
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/937
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/936
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/935
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/934
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/933
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/932
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/931
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/930
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/929
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/928
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/927
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/926
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/925
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 40 ฉบับที่ 177 พฤษภาคม - มิถุนายน 2555th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย