แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-14T11:28:41Z
dc.date.available2015-11-14T11:28:41Z
dc.date.issued2555-02-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/321
dc.description.abstractเป็นเวลา 40 ปีแล้วที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร สื่อ และกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบว่า สสวท. มีภาระหน้าที่อะไรบ้าง หรือได้พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาใดบ้าง ฉบับนี้จึงขอพาย้อนกลับไปดูความเป็นมาและภารกิจของ สสวท. ใน 40 ปีที่ผ่านมารวมถึงก้าวต่อไปว่า สสวท. จะดำเนินงานไปในทิศทางใดth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/978
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/977
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/976
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/975
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/974
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/973
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/972
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/971
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/970
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/969
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/968
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/967
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/966
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/965
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/964
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/963
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/962
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 40 ฉบับที่ 175 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย