แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-11T08:55:20Z
dc.date.available2015-11-11T08:55:20Z
dc.date.issued2525
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/30
dc.description.abstractหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์คหกรรมและศิลปหัตถกรรม 4 วิทยาศาสตร์กับอาหาร สว 104 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2524 พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 มีเนื้อหาเกี่ยวกับสมดุลธรรมชาติ การเสื่อมคุณภาพและการเน่าเสียของอาหาร หลักการถนอมอาหาร การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของอาหาร เมื่อผ่านกระบวนการถนอมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานอารหาร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการแปรรูปอาหารth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.subject.otherวิทยาศาสตร์th_TH
dc.titleหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์คหกรรมและศิลปหัตถกรรม 4 วิทยาศาสตร์กับอาหาร สว 104th_TH
dc.typeหนังสือth_TH
dcterms.educationLevelประกาศนียบัตรวิชาชีพth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย