แสดงข้อมูลอย่างง่าย

dc.contributor.authorสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
dc.date.accessioned2015-11-14T11:06:05Z
dc.date.available2015-11-14T11:06:05Z
dc.date.issued2552-12-01
dc.identifier.urihttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/309
dc.description.abstractมีข่าวดีที่จะแจ้งให้ท่านผู้อ่านได้ทราบคือ (ฉบับเต็ม)นิตยสาร สสวท. นอกเหนือจากครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มใหญ่ดังเดิมมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ปัจจุบัน(ฉบับเต็ม)นิตยสาร สสวท. ได้แพร่กระจายไปยังผู้อ่านกลุ่มอื่นๆ เพิ่มเตม อาทิ นิสิต นักศึกษา (โดยเฉพาะในโครงการ สควค.) นักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนั้นนับตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไป นอกเหนือจากบทความทางวิชาการในคอลัมน์เดิมจะยังคงอยู่ครบครัยและเข้มข้นเช่นเคยแล้ว (ฉบับเต็ม)นิตยสาร สสวท. จะขยายขอบเขคของเนื้อหาให้เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของสมาชิกกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งท่านผู้อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้นตลอดไปth_TH
dc.language.isothath_TH
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1252
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1251
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1250
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1249
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1248
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1247
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1246
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1245
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1244
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1243
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1242
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1241
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1240
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1239
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1238
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1237
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1236
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1235
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1234
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1233
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1232
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1231
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1230
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1229
dc.relation.hasparthttps://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1228
dc.titleนิตยสาร สสวท. ปีที่ 38 ฉบับที่ 163 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552th_TH
dc.typeนิตยสารth_TH


ไฟล์ในรายการนี้

Thumbnail

รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล

แสดงข้อมูลอย่างง่าย